Fleur Gieben

De ideale stad – een visioen

La-città-ideale

La citta ideale, Palazzo Ducale Urbino

De Italiaanse hertog Federico da Montefeltro, verlicht heerser, succesvol veldheer en mecenas, wilde in de 15e eeuw in Urbino ‘la città ideale’ stichten. Hij omringde zich met een uitzonderlijk gezelschap van wetenschappers, kunstenaars, architecten en andere vakmensen en creëerde zo een unieke atmosfeer die de stad een geweldige bloeiperiode bezorgde. Mijn ideale stad is een stad die bruist van vitaliteit, waar mensen zich betrokken voelen en betrokken worden bij het creëren van een inspirerende omgeving. Waar gebruik wordt gemaakt van de creativiteit van mensen bij het vinden van onorthodoxe oplossingen voor stedelijke en maatschappelijke problemen.

Ik richt mij op vragen die liggen op het snijvlak van kunst, ruimtelijke ordening, overheid en bedrijfsleven. De kunst is om nieuwe partnerschappen tussen organisaties (bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties) en creatieven te ontwikkelen die voor beide profijt opleveren: organisaties krijgen nieuwe antwoorden op urgente vragen en creatieven boren nieuwe inkomstenbronnen aan. Hiervoor zijn verbinders nodig, mensen die de taal van beide werelden spreken en in staat zijn om die over en weer te vertalen, met respect voor elkaars rol en positie. Ik ben bij uitstek zo’n verbinder. Ik maak hierbij gebruik van een uitgebreid netwerk op het gebied van kunst, cultuur, overheid en bedrijfsleven, wat een schat aan inspirerende contacten en nieuwe ideeën oplevert.