Creatief laboratorium Kleur bekennen: Verbetering klantencontact

 In de jeugdzorg, in ziekenhuizen, in de bejaardenzorg, in andere zorg- en welzijnsinstellingen: overal is behoefte aan echt contact. Een goed contact gebeurt op een respectvolle en gelijkwaardige manier. Vertrouwen vormt hiervoor de basis. Daarom is een goede relatie tussen hulpvrager en hulpverlener belangrijk. Graag stellen we u in de gelegenheid te ervaren hoe u binnen uw organisatie nieuwe impulsen kunt geven aan de wijze waarop hulpvrager en hulpverlener met elkaar omgaan, in het Creatief Laboratorium Kleur bekennen.

Fleur Gieben, adviseur kunst & maatschappij, en beeldend kunstenaar Frans-Jozef van Nispen tot Pannerden hebben een concept ontwikkeld om met inzet van creatieve middelen een inspirerende bijdrage te leveren aan de verbetering van de dialoog in een individueel hulpverleningstraject. Dit gebeurt in het Creatief Laboratorium Kleur Bekennen, waar het gaat het om het scheppen, het geven van werkelijke aandacht en het ontdekken  hoe hulpvragers, hulpverleners, beleidsmakers en andere betrokkenen met elkaar omgaan. Met inzet van bewegen, klank en kleur zullen zij tot verrassende ontmoetingen, inzichten en ervaringen komen.

Ons aanbod

  • Een intakegesprek waarin wij samen met u uw vraagstelling afbakenen. Hierbij worden werkvormen bedacht die een passende invulling geven aan die vraagstelling.
  • Een Creatief Laboratorium Kleur bekennen voor 10 personen . Hierin wordt gedurende 1 dagdeel (voorkeur van 16 tot 20 u met gezamenlijke maaltijd) op locatie met verschillende doelgroepen gewerkt aan de individuele expressie, de verhouding tot zichzelf en de ander.
  • Een evaluatiegesprek waarin wij samen met u kijken wat het Creatief Laboratorium Kleur bekennen heeft opgeleverd en welke vervolgstappen zich aandienen.

Resultaat

Wij pretenderen niet met pasklare antwoorden te komen, maar garanderen wel een bijzonder laboratorium waarin u zult ervaren hoe door een andere manier van kijken en doen onverwachte, vaak innovatieve methodes en ideeën ontstaan om bejegening aan te pakken.