Maak je kwaliteiten te gelde

Ontdek de broodnodige nieuwe inkomstenbronnen

Workshop voor een renderende exploitatie voor culturele instellingen

 Steeds meer culturele instellingen moeten zelf zorgen voor meer eigen inkomsten. Zij richten zich op het bereiken van een groter publiek, het binnenhalen van meer inkomsten uit sponsoring en mecenaat, het vergroten van de inkomsten uit verhuur, horeca en andere diensten en het samenwerken met andere instellingen.

Om effectief om te gaan met deze nieuwe situatie is een ‘’nieuwe mindset’’ nodig. Traditionele methodes werken niet meer. De eigen organisatie moet onder de loep genomen worden. Kritisch en tegelijkertijd opbouwend. Maar, hoe doe je dat?

 Fleur Gieben, Floris ten Kate en Moniek Spaans weten hoe je met dit lastige vraagstuk omgaat.  Zij ontwikkelden een creatieve methodiek waarmee directie en medewerkers van de organisatie zelf nieuwe inkomstenbronnen zullen genereren.

Fleur Gieben begeleidt veranderingstrajecten in samenwerking met kunstenaars.
Floris ten Kate is zelfstandig communicatieadviseur met een liefde voor social media.
Moniek Spaans is beeldend kunstenaar en zinsbegoochelaar.

Opzet

Centraal in de opzet van het programma staat het ont-dekken van bestaande kwaliteiten van de eigen culturele instelling. Bewustwording van deze kwaliteiten en de inzet daarvan voor de organisatie zijn de pijlers voor een renderende exploitatie.  Zij vormen het podium waarop met nieuwe elan en trots verrassende nieuwe producten en diensten naar voren worden gebracht.  En dat genereert nieuwe inkomsten. Mits goed gepositioneerd en vermarkt.

Ont-dek je kwaliteiten

Onder professionele leiding van Moniek Spaans en Fleur Gieben ga je met een aantal collega’s van verschillende achtergronden (8 personen) aan de slag. Je ontdekt  langs creatieve weg over welke kwaliteiten  jezelf en je organisatie beschikken. Deze blijken vaak op een verrassende manier inzetbaar te zijn, waardoor nieuwe opbrengsten ontstaan, alsmede een vitale organisatie.

Hoe vermarkt je de ideëen?

Met die nieuw frisse kijk op je kwaliteiten ga je met Floris ten Kate aan de slag met de kansen die deze bieden om ze te gelde te maken.

Resultaat

Aan het einde van de masterclass kijk je met een nieuwe invalshoek naar je organisatie. Je krijgt handvatten om je organisatie met je eigen talenten meer levensvatbaar en minder afhankelijk van subsidies te maken.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Fleur Gieben, tel 0621545460, contact@fleurgieben.nl.