Masterclass Veranderen is (g)een Kunst


Verandering is een constante in elke organisatie.

Kunst leert ons dat mensen zich echt ontwikkelen als ze er met al hun creativiteit, persoonlijkheid en energie voor gaan.
In de Masterclass “Veranderen is (g)een kunst” ervaart u hoe u vanuit eigen kracht vorm kunt geven aan verandering.
Met beeldende kunst ervaart u hoe het is om vanuit een puur individuele inspiratie om te gaan met veranderingen. Dirigeren maakt zichtbaar hoe u vanuit uw eigen inspiratie, uw eigen bron, naar buiten kunt treden.
De combinatie van deze twee stelt u in staat om, in samenwerking met anderen, tot frisse onorthodoxe ideeën en voorstellen te komen.

Aan het eind van de Masterclass:

  • Heeft u hernieuwd inzicht in eigen kwaliteiten en kracht (waar was ik ook al weer goed in)
  • Kunt u anders kijken naar de waarde van veranderingen
  • Durft u speels en vitaal invloed te hebben op veranderingen om u heen
  • Wordt zichtbaar hoe u vanuit persoonlijk leiderschap komt tot vitale teams.

 

Klik hier voor de brochure ‘Veranderen is (g)een kunst’