Evaluatie Matchingsfonds AFK

In opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst heb ik in 2011 de subsidieregeling Matching Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte geëvalueerd. Door het Matchingsfonds is de afgelopen jaren beeldbepalende kunst in de stad gerealiseerd. Uit de evaluatie blijkt dat de regeling voorziet in een behoefte van de deelnemende partners aan cofinanciering van kunstprojecten.

Marijke van Warmerdam, Uit en Thuis, gebouw de Gelria, Overhoeks, Amsterdam, in opdracht van Ymere

Kunsttoepassing in nieuwbouw en renovatieprojecten speelde en speelt een belangrijke rol bij de ambitie van de corporaties om de aantrekkelijkheid van wijken en gebieden te vergroten. Ook nu de corporaties in deze periode van crisis kritischer met de toepassing van kunst omgaan, zijn zij en andere maatschappelijke organisaties en bedrijven ervan overtuigd dat kunst niet alleen een  esthetische waarde heeft, maar ook een wijk verrijkt en de buurt en bewoners een eigen identiteit geeft. Daarnaast is investeren in cultuur lonend; het verhoogt de economische waarde van het vastgoed.

In 2012 wordt de bereidheid van de partners onderzocht om gezamenlijk een fonds specifiek voor kunst en cultuur in de wijken in te stellen op matchingbasis, om daarmee ook in de periode 2013-2016 te kunnen investeren.