Water Republic

Een staat van water, zich uitstrekkend van IJmuiden tot Almere. Ontworpen door Vandejong.

Water Republic is een imaginaire staat, gebouwd op ideeën en oplossingen voor  een leven met water. Het is een strategie om water hoog op de agenda te krijgen en tegelijk te werken aan de profilering van Nederland. Samen met Communicatiebureau Vandejong www.vandejong.nl en Kees van Ruyven heb ik een tot de verbeelding sprekend bidbook gemaakt voor Water Republic 2010, een groots publieksevenement, optimistisch van toon, dat inzoomt op water als bron van innovatie en creativiteit. Het wordt niet als zodanig uitgevoerd, maar krijgt op diverse manieren een vervolg.