Expertise

foto website

De stad, de mens en de kunsten lopen als een rode draad door mijn werkende leven. Na een studie rechten met hoofdvak planologie begon ik mijn loopbaan als jurist bij stedenbouwkundig adviesbureau Zandvoort.

Daarna leerde ik de stad Amsterdam van binnen en buiten leren kennen als medewerker van het kabinet van de burgemeester, gevolgd door een paar jaar als binnenstadscoördinator.

Ik maakte een overstap naar de kunstwereld als directeur van Amsterdam Kunstenstad, een tijdelijk samenwerkingsverband tussen kunst, overheid en bedrijfsleven met als doel in drie jaar tijd een actieplan uit te voeren ter versterking van de positie van Amsterdam als kunsten­stad. Tegelijkertijd ontwikkelde ik een breed netwerk met mensen uit kunst, overheid en bedrijfsleven dat zich sindsdien verder heeft uitgebreid.Ik bleef in de kunsten als directeur van Kunst en Bedrijf, adviesbureau voor beeldende kunst en vormgeving.

Sinds 2001 ben ik zelfstandig adviseur op het raakvlak van Kunst en Stad.
Ik treed op als adviseur, projectleider, organisator of interim-manager bij projecten die om een creatieve, onconventionele aanpak vragen. Deze vragen liggen vooral op het snijvlak van kunst, ruimtelijke ordening, overheid en bedrijfsleven. Hierbij betrek ik zo nodig creatieve mensen uit verschillende sectoren, wat een schat aan inspirerende contacten en nieuwe ideeën oplevert. Vanuit mijn ervaring in diverse functies bij overheid, kunstsector en bedrijfsleven beschik ik over een omvangrijk netwerk van inspirerende professionals die ik regelmatig bij projecten betrek.

Daarnaast bekleed ik een aantal bestuursfuncties in de culturele sector.

Zie voor een uitgebreid cv: View Fleur Gieben's profile on LinkedIn