Verandering met kunst

Ontwerp Vandejong, vrij naar Arthur Simonetti (DSM)

Ik ben ervan overtuigd dat mensen behoefte hebben aan nieuwe, inspirerende antwoorden op vragen en problemen in hun werk of leven. In deze tijden van ingrijpende veranderingen in de wereld om ons heen komt het aan op innovatieve ideeën. Er is meer visie vereist, meer out-of-the-box kunnen denken, authenticiteit, intuïtie en creatieve vermogens.

Voor het ontstaan van innovatie is creativiteit nodig.  Creativiteit wordt steeds meer een economische factor van betekenis.  Dit doet een beroep op het creatieve vermogen van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat hierbij veel meer gebruik gemaakt kan worden van de kracht van kunst. Want daar waar kunst en maatschappij elkaar ontmoeten, liggen kansen, juist nu. Mijn ervaring is dat kunstenaars (of het nu theatermakers, dansers, dirigenten of beeldend kunstenaars zijn)  met hun nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht in staat zijn om intuïtie en creërend vermogen, speelsheid en durf los te maken, het onzichtbare zichtbaar te maken.

Ik vertaal de behoefte aan verandering en innovatie binnen organisaties in een vernieuwend en effectief plan van aanpak en treed op als coach en procesbegeleider. Hierbij schakel ik een interdisciplinair team van kunstenaars en creatieven in. Wat zij gemeenschappelijk hebben is dat zij hun sporen hebben verdiend bij het inzetten van hun artistieke kwaliteiten in organisaties. Wij brengen met onze nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht mensen en organisaties in beweging en geven nieuwe antwoorden op urgente vraagstukken.

Dus: Breng innovatie en verandering tot stand met kunst!