Cultuurwinkel Jan van Eyck Academie

Giovanni Arnolfini en zijn bruid Jeanne Cenami, Jan van Eyck

 De Jan van Eyck Academie geeft aan in zijn beleidsplan ‘De Levende Spiegel, kunst in de wereld’, het verbindende snijpunt te willen zijn tussen de kunst en de maatschappij. Belangrijk onderdeel van het nieuwe, praktijkgerichte curriculum is de uitvoering van een praktijkproject. Hiervoor wordt de Van Eyck Cultuurwinkel opgericht, “hierin kunnen bedrijven, instellingen, overheden en particulieren met hun vragen, opdrachten of onderzoeksvoorstellen terecht”.

Lex ter Braak heeft Jean Boumans en mij de opdracht gegeven de opening van de Cultuurwinkel in het voorjaar van 2013 voor te bereiden.
Om de belangstelling van potentiële opdrachtgevers te meten en een netwerk op te bouwen hebben Jean en ik een aantal gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit sectoren die zich bezighouden met innovatie en stedelijke ontwikkeling. Op basis hiervan zal gebouwd worden aan een aantal opdrachten voor de Cultuurwinkel.