Ontwikkeling Culturele leidraad, Kristal

Als projectontwikkelaar was het voor Kristal van belang de sloop- en bouwlocatie Wolweversgaarde in Den Haag Zuidwest betekenis te geven en in de regio bekend te maken bij een brede doelgroep van toekomstige bewoners.

hoes van de cd die Adriaan Nette maakte samen met bewoners van Wolweversgaarde, Den Haag

Samen met Mira Kho heb ik een Culturele leidraad onder de naam Aarde van de Gaarde ontwikkeld. Na een buurtonderzoek verleenden wij een opdracht aan de Haagse beeldend kunstenaar Adriaan Nette  om samen met bewoners een sloopevenement te ontwikkelen. Dit vond onder de titel ‘De Aarde van de Gaarde’, in verpleeghuis het Gulden Huys plaats.